Back to Top

Privacyverklaring

Automobiliteit Groesbeek, gevestigd aan Mies 1, 6562 LZ Groesbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Automobiliteit Groesbeek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Voorletters
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BSN nummer
- Rijbewijsnummer
- Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen

MET WELK DOEN EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Automobiliteit Groesbeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of mailen met vragen of opmerkingen omtrent onze diensten
- Om aan onze administratieve verplichting te kunnen voldoen
- Om de verkochte auto op uw naam te zetten

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Automobiliteit Groesbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Automobiliteit Groesbeek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Automobiliteit Groesbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Automobiliteit Groesbeek uw persoonsgegevens aan andere derden; dit doen we echter alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar Automobiliteit Groesbeek. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Automobiliteit Groesbeek neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

CONTACTGEGEVENS

Automobiliteit Groesbeek
Mies 1
6562 LZ Groesbeek
T 06-50203453
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.